เกี่ยวกับเรา

ประวัติ การก่อตั้ง บริษัท พิริยะพงศ์ จำกัด

พ.ศ. 2518

           บริษัท พิริยะพงศ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้น โดยผู้ก่อตั้งซึ่งในขณะนั้นทำงานอยู่กับบริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของเดมเลอร์เบนซ์ แต่ผู้เดียวในประเทศไทย ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายช่าง ซึ่งโดยฐานะและหน้าที่ในขณะนั้น ได้มีโอกาสติดต่อกับบุคคลหลายวงการที่ต้องการคำปรึกษาในด้านวิศวกรรมและได้มีการติดต่อให้รับงานต่างๆ ทางด้านช่าง งานเหล่านี้ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด  และไม่สะดวก หรือไม่เหมาะสม ที่จะดำเนินการภายใต้ชื่อของบริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด จึงได้มีดำริที่จะก่อตั้งบริษัทอีกบริษัทหนึ่ง เพื่อรับงานดังกล่าวข้างต้น บริษัท พิริยะพงศ์ จำกัด จึงถือกำเนิดขึ้นมาในปี 2515 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท

พ.ศ. 2539

          ทำสัญญากับ บริษัท เดมเลอร์เบนซ์ เอจี ประเทศเยอรมันนีเพื่อทำกิจกรรมเกี่ยวกับการบูรณะเครื่องยนต์  และระบบขับเคลื่อนทั้งระบบสำหรับรถยนต์นั่งและรถยนต์เพื่อการพานิช ยี่ห้อเมอร์เซเดส-เบนซ์ ทุกรุ่นที่มีใช้ในประเทศไทย โดยบริษัท พิริยะพงศ์ จำกัด ได้รับเอกสิทธิ์ในการจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่โดยตรงจากสายงานการผลิตของผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่    ให้แก่โรงงานของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่ประเทศเยอรมัน และยังสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในเกี่ยวกับการผลิตรถของโรงงานยี่ห้อเมอร์เซเดส-เบนซ์ได้  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ บริษัท พิริยะพงศ์ จำกัด ได้นำมาเป็นบรรทัดฐานในการบูรณะเครื่องยนต์ , เกียร์ ฯลฯ

          การผลิตชิ้้นส่วน แลกเปลี่ยน ตามมาตรฐานของ เมอร์เซเดส ทำให้พิริยะพงศ์ต้อง จัดหาเครื่องมือปละเครื่องวัดต่างๆ ตามที่โรงงานแม่ใช้ มาใช้งาน จึงทำให้พิริยะพงศ์มีทั้ง Know How และ เครื่องมือที่ใช้ในงานซ่อมเ ทำให้เหนือกว่า งานซ่อมตามมาตรฐานทั้งไป

ด้วยสาเหตุนี้ บริษัท พิริยะพงศ์ จำกัด จึงสามารถให้การรับประกันด้านคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการบูรณะจากบริษัท    เป็นเวลาเช่นเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งออกจากโรงงานประกอบเริ่มโครงการแลกซื้อเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ ทุกรุ่น    ที่มีใช้อยู่ในประเทศไทย และยังได้ขยายขอบเขตการบูรณะไปถึงเครื่องยนต์ยี่ห้อต่างๆ    อาทิเช่น   เอ็มเอเอ็น (MAN)   เอ็มทียู (MTU) เป็นต้น

พ.ศ. 2540

           เริ่มโครงการแลกซื้อเกียร์ ( ทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัติโนมัติ ) และระบบบังคับเลี้ยว

พ.ศ. 2545

           เริ่มโครงการบูรณะยานยนต์   เนื่องจากเป็นปีที่รถยนต์นั่งเมอร์เซเดส-เบนซ์ มีปัญหาด้านคุณภาพ  และมีการสอบถามเข้ามาอย่างมากมายเกี่ยวกับการที่จะส่งรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่นเก่าเข้ามาบูรณะ

โดยที่บริษัท พิริยะพงศ์ จำกัด รับบูรณะยานยนต์ ทั้งรถรุ่นปัจจุบันไปจนกระทั่งรถโบราณ

ปัจจุบัน

           นอกจาก  การจัดจำหน่ายเครื่องยนต์ , เกียร์ ( ทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ ) , ระบบบังคับเลี้ยว และการบูรณะยานยนต์    ยี่ห้อเมอร์เซเดส-เบนซ์ แล้ว บริษัท พิริยะพงศ์ จำกัด  ยังได้เริ่มการขยายโครงการบูรณะยานยนต์ไปยังเครื่องยี่ห้ออื่นๆ ที่มีต้นกำเนิดจากประเทศเยอรมันนีด้วย   อาทิเช่น โฟล์คสวาเก้น (Volkswagen) บีเอ็มดับเบิ้ลยู (BMW) และ  ปอร์เช (Porsche) โดยรับงานทั้ง งานปฏิบัติ ซ่อมบำรุง (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง) งานซ่อม ระบบขับเคลื่อน และ งานซ่อมอุบัติเหตุ พิริยะพงศ์ได้เตรียมงานบริการ รถยุโรป ด้วยงานที่ได้มาตรฐาน และ ความรวดเร็ว โดยมีอู่สาขาที่อยู่ในประเทศเยอร์มัน สามารถจะจัดหาอะไหล่ ที่ต้องการ ทุกยี้ห้อ และจัดส่งเข้ามายังประเทศไทย โดยงาน Air freight มีการดำเนินการด้านภาษีอย่างถูกต้อง ระยะเวลาการคอยอะไหล่ ไม่เกิน 7 วัน ปัจจุบันนี้จะมีอะไหล่ส่งเข้ามาอาทิตย์ละ 1 Consignment ถ้ามีความต้องการเพิ่มขึ้น อาจจะเพิ่มความถี่ในการจัดส่งอะไหล่ ทำให้ระยะเวลาคอยอะไหล่สั้นลง สถานการณ์ปัจจุบัน พิริยะพงศ์สามารถซ่อม รถอุบัติเหตชนหนัก ให้เสร็จได้ ในเวลา 3 อาทิตย์ โดยไม่เหลือร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุ ไว้ให้เห็นเลย

อนาคต

           บริษัท พิริยะพงศ์ จำกัด วางแผนที่จะนำประสบการณ์ 33 ปี ในด้านยานยนต์   มาใช้ในการขยายขอบเขตการบูรณะยานยนต์    ให้ครอบคลุมถึงยานยนต์ทุกยี่ห้อที่มีต้นกำเนิดจากทวีปยุโรป

 

 

 รูปภาพที่ตั้ง บริษัท พิริยะพงศ์ จำกัด

 

          ภาพถ่ายจากดาวเทียม ที่เห็นอยู่นี้ เป็นภาพสิ่งก่อสร้างที่ได้รับการสนใจเป็นพิเศษ จากเจ้าหน้าที่งานข่าวกรอง  เพราะรูปร่างที่ผิดปกติจากสิ่งก่อสร้างทั่วไปที่มุงหลังคา มีความยาวประมาณ  600  เมตร  ความกว้างประมาณ  18  เมตร ได้มีการตรวจสอบ  จึงทราบว่า  เป็นภาพของสถานประกอบการ ของบริษัท พิริยะพงศ์ จำกัด แต่เดิมสถานที่นี้เป็น อู่ซ่อมรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ของบริษัท ธนบุรีพานิช จำกัด  ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มนำรถเพื่อการพาณิชย์  ซึ่งใช้เครื่องยนต์ดีเซล  เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.  2496  แต่เดิมเป็น อาคาร  6  หลัง สร้างแยกเรียงกัน โดยแต่ละหลังมีความยาว  60  เมตร  และเว้นช่องระหว่างอาคารมีความยาว  20  เมตร

          หลังจากบริษัท  เดมเลอร์เบนซ์ จำกัด มาดำเนินกิจการเองในประเทศไทย  ได้มีเป้าหมายหลักในการขายรถยนต์นั่ง ทำให้การขาย -รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของเมอร์เซเดส-เบนซ์  ซึ่งแต่เดิมครองตลาดในประเทศไทยอยู่ ถดถอยลงบริษัท พิริยะพงศ์ จำกัด ซึ่งแตกสาขามาจากบริษัท ธนบุรีพานิช  จึงได้เข้าดำเนินการให้บริการแก่รถเพื่อการพาณิชย์ และเครื่องยนต์ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมรวมทั้งรถยนต์นั่งจากยุโรปและอเมริกา ทุกยี่ห้อเต็มรูปแบบครบวงจร ทำให้พื้นที่ทั้งหมดได้ถูกใช้ในกิจกรรมครั้งนี้ โดยทำหลังคาต่อเติมช่องว่างระหว่างโรงงานเดิม และสร้างอาคาร 7 ขึ้นใหม่ ดังในภาพถ่ายข้างต้น กิจกรรมในด้านการให้บริการแก่รถยนต์นั่ง ภายใต้การดำเนินการของ พิริยะพงศ์  ผิดจากอู่ซ่อมรถยนต์โดยทั่วไป เพราะบริษัท พิริยะพงศ์  ดำเนินการผลิตอุปกรณ์สำหรับแลกเปลี่ยน เช่น   เครื่องยนต์  ,เกียร์  ,เฟืองท้าย  ,ระบบบังคับเลี้ยว  ,ระบบพยุงตัวรถรวมทั้งตัวถัง และชิ้นส่วนภายในด้วย  โดยยึดถือมาตรฐานคุณภาพ ของโรงงานผู้ผลิตเป็นมาตรฐาน เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของบริษัท พิริยะพงศ์   จึงขอบรรยายโดยรูปภาพดังต่อไปนี้

 

รถยนต์ ประกอบด้วย ส่วนงานหลักที่สำคัญ คือ

  1. ตัวถัง
  2. ระบบขับเคลื่อน ,ระบบบังคับเลี้ยว ,ระบบพยุงตัวรถ และระบบห้ามล้อ
  3. อุปกรณ์ตกแต่งภายใน เบาะหนัง  พื้นพรม
  4. ระบบควบคุมและบังคับอิเล็คทรอนิค

 

          บริษัท พิริยะพงศ์ จำกัด  มีระบบการทำงานเหมือนกับโรงงานประกอบรถยนต์   แตกต่างกันแต่เพียงโรงงานประกอบผลิตรถโดยใช้ชิ้นส่วนใหม่ (ร้อยเปอร์เซ็นต์)   แต่บริษัท พิริยะพงศ์  นำชิ้นส่วนที่ถูกใช้งานมาแล้ว และอยู่ในสภาพที่ดีตามมาตรฐานโรงงาน นำมาประกอบกับชิ้นส่วนใหม่  ทำให้ได้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ สามารถใช้งานได้เท่าเทียมกับของใหม่

 

ข้อแตกต่างระหว่าง พิริยะพงศ์ กับโรงงานประกอบรถยนต์ คือ

          บริษัท พิริยะพงศ์ จำกัด สามารถให้ชีวิตใหม่แก่รถยนต์ไม่จำกัด (รุ่น /อายุ)  และสามารถทำตามความต้องการของลูกค้าได้  ต่างกับโรงงานประกอบรถ ซึ่งจะผลิตรถเป็นรุ่นๆ และครั้งละจำนวนมากๆ งานของ พิริยะพงศ์ จะเริ่มด้วยการถอดแยกชิ้นส่วนอย่างละเอียด  คัดแยกชิ้นส่วนที่ยังใช้งานได้ หรือปรับแต่งให้ใช้งานได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต แล้วนำชิ้นส่วนที่เสียหาย หรือสึกหรอจากการใช้งาน นำมาประกอบขึ้นใหม่ ตามขั้นตอน และมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต


16 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 1499 ครั้ง

Engine by shopup.com